A Szlovákiai Agrárkamara Rozsnyói – Nagyrőcei járások falugazdászai 2022. március 4-én a rozsnyói Rákóczi Magyar Házban szakmai találkozót szerveztek a járásokban gazdálkodással foglalkozó kistermelőknek, vállalkozóknak.

A rendezvény Patasi Ilona, az AKS elnökének előadásával a közös agrárpolitika bemutatásával és a következő évek támogatási rendszerének felvezetésével kezdődött. 2023-tól öt éven keresztül új helyzet, új feltételek várhatók, az Európai Tanács ugyanis új jogi szabályzatot hozott, melyet az Európia Unió minden tagországától megkövetelnek és amelyeket teljesíteni kell. A prezentációból megtudhattuk a szlovákiai gazdákat érintő feladatokat, a vállalkozók szükségleteit a gazdaságok fejlesztéséhez, a gazdák iskoláztatását elősegítő programokat és azok feltételeit. Vannak közös elemek, ilyenek – az egyenes kifizetés, az ágazati intervenciók, a vidékfejlesztési stratégiák, célok, pénzügyi tervek, irányítás és koordinációs szisztémák, valamint a modernizáció egyszerűsítésének a folyamata.

 

Rochovský Péter jogász, szakelőadó a jelenleg hatályban lévő mezőgazdasági jogszabályokról és a mezőgazdasági földek használatának a szlovákiai jogrendben témakörben tartott előadást. Az 504-es törvény alapvető változását ismertette. A változások 2021. június 1-től érvényesek. A földtulajdonos bérleti szerződése lejártakor a földterület használójának felszólítást kell küldeni az új bérleti szerződésre. Ha nem jutnak megegyezésre, a földhasználó harminc napon belül, amint leszedte a termést, köteles visszaadni a földterületet, ha nem volt rajta termés, akkor az év utolsó napjáig, azaz december 31-ig. A 12. paragrafus negyedik bekezdése is változott az új bérleti szerződések megkötésével kapcsolatosan. A törvényhozó szerette volna minél jobban védeni a földtulajdonosokat, ezért három lehetőség adott a bérleti szerződések megkötésekor. A bérleti szerződés minimum öt évre köthető, de fontos figyelembe venni a szerződés felmondási idejét, valamint a november elsejei időpont betartását is.

Bemutatásra került az 52/PRV/2022 – 4.1 pályázati felhívás is, amely a mezőgazdasági vállalkozások tárgyi eszközeibe történő beruházásra, a speciális növénytermesztésre és annak raktározási kapacitására, illetve az állattenyésztésre vonatkozik. Az előadást ifj. Burkus Imre mérnök, falugazdász, illetve Zagiba Tamás mérnök, falugazdász tartották. Mint megtudhattuk, a támogatási kérelmet (ŽoNFP) ideértve a közbeszerzési/beszerzési eljárást, a feltételezett beruházás összköltségének meghatározási módját és a projekt dokumentációját a költségvetési kimutatással együtt kizárólag elektronikus formában a JOSEPHINE elektronikus rendszerben lehet benyújtani.

 

A pályázatok beadhatóak többek között épületekre, azok rekonstrukciójára és korszerűsítésére, műszaki és technológiai berendezések beszerzésére; termesztésre, növényvédő szerek, ill. szerves- és szervetlen trágyák alkalmazására, betakarításra és a betakarítást követő kezelésre használt gépek és eszközök beszerzésére, üvegházak és fóliák fűtésére szolgáló geotermikus energia felhasználásával működő létesítményekre, öntözőrendszer-technológia beszerzésére, új technológiákra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, állatállomány elhelyezésére, széna és szilázs biztonságos tárolására szolgáló létesítményekre, technológiákra és berendezésekre, a termelés vagy annak minőségének javítására.

Pályázatot nyújthat be olyan fizikai és jogi személy, aki elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. A szükséges pontok minimális szintje 55 pont. A támogatási kérelem (ŽoNFP) benyújtható: 2022.03.01-től 2022.05.31-ig.

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel felkereshetik a térségünkben tevékenykedő, pályázati tanácsadással is foglalkozó falugazdászokat.

A cikk a Felvidék.ma portálon jelent meg 2022.03.05-én.