Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm honlapunkon.

Az Agrárminisztérium kiemelten fontos kérdésnek tartja az anyaországi és a külhoni magyar gazdák közötti együttműködés támogatását, a kapcsolatépítést és a tudástranszfert.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A tárca azon dolgozik, hogy megőrizze az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt magyar nemzet szellemi és lelki egységét, továbbá felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

A fenntartható magyar jövő érdekében ki kell aknáznunk a Kárpát-medence agrárgazdaságában rejlő potenciált, hogy kialakulhasson egy egységes gazdálkodási tér azon magyar közösségek főszereplésével, amelyek felismerték az együttműködésben rejlő lehetőségeket.

Meghatározó szerepet kell szánni a Kárpát-medencei léptékű agrárfejlesztésnek, valamint a vidéki térségek felemelkedésének a szülőföldön való maradás elősegítése érdekében. A Kárpát-medence mezőgazdasága nem választható szét határok mentén. Az agrárszektornak a közép-kelet-európai régió további erősödésében is jelentős szerepet kell játszania.

Mindezek gyakorlati megvalósítása - a gazdasági szempontokon túlmenően - alapvető nemzetpolitikai érdek. Meggyőződésem, hogy közösen tovább kell dolgoznunk az együttműködés formáinak bővítésén, hatékonyabbá tételén. Ebben a munkában jelentős támogatást nyújt ez a honlap, amely a magyarországi és a határon túli gazdaszervezetek közötti tájékozódáshoz és a kapcsolattartás tartalmi gazdagításához járul hozzá.

A weboldal egyaránt alkalmas múltunk jelentős mozzanatainak megjelenítésére, jelenünk összehangolt tervezésére, és a kölcsönös bizalmon alapuló jövőnk formálására, építésére.
Bízom abban, hogy ezen kezdeményezésünk még szélesebbre tárja az információs kapukat, és bővíti a magyar gazdák közötti együttműködési lehetőségeket.

Dr. Nagy István
miniszter