A mezőgazdasági munkálatokhoz és a paraszti életformához kötődő régi tárgyak, szerszámok, eszközök, vagy az egykori gazdálkodókat munka közben megörökítő fotográfiák gyűjtését kezdeményezi a Partiumi Falugazdász Hálózat. A gazdáktól kapott tárgyi emlékeket a csanálosi skanzenjében mutatná be az érdeklődőknek a szervezet.

A múltban használt mezőgazdasági eszközök, illetve a háztáji gazdálkodáshoz, az agráriumhoz, a vidéki életformához kapcsolódó tárgyi emlékek adományázására kéri a gazdálkodókat a Partiumi Falugazdász Hálózat. A partiumi mezőgazdaság, a helyi paraszti porták egykori saját és nélkülözhetetlen, mára már elavulttá vált, mellőzött kellékeit, régi eszközeit a Szatmár megyei Csanáloson kialakítandó skanzenjében gyűjtené és mutatná be az érdeklődőknek a Partiumi Falugazdász Hálózat.

Mivel a szervezet régen használt, eltűnő félben levő mezőgazdasági eszközöket, szerszámokat, felszereléseket keres, így a gyűjtés nem csupán az értékmentést szolgálja, hanem oktatási, etnográfiai tudomány-népszerűsítő céllal az egykori szatmári, szilágysági, bihari és máramarosi gazdálkodó emberek, háziasszonyok mindennapjaiba is betekintést nyújtana a kiállításra ellátogató fiatalok, osztályközösségek számára.

„Azok a falusi porták, ahol az elődök több generációra visszamenőleg gazdálkodással foglalkoztak vagy foglalkoznak napjainkban is, néhány évtizede még bővelkedtek azokban a szerszámokban, eszközökben, ami a hagyományos népi gazdálkodáshoz és a mindennapi munkához tartozott. Gondoljunk csak egy favillára, gereblyére, vetőgépre, szekérre, járomra, lószerszámra, boronára, vagy épp a szőlészethez, borászathoz elengedhetetlen présre, darálóra, lihura. Ötven-hetven éve a konyhai munkához vagy a szövéshez-fonáshoz is szintén számos praktikus célszerszámot használtak a háziasszonyok. Az osztovátáról például a legtöbb fiatal – ha csak nem néz utána az okos kütyüjén – azt sem tudja, micsoda, holott nagyanyáink korában még teljesen természetes volt a használata. Sajnos gyakran látjuk, hogy a gazdálkodás és a paraszti háztartások régi alapeszközeire, célszerszámaira a mai falusi házaknál a múlt értékhordozói helyett a fészer sarkába vetett porfogóként, rosszabb esetben kidobni való ócskavasként vagy tűzrevaló lomként tekintenek.

Épp ezért arra kérjük a háztulajdonosokat, a gazdákat, gazdasszonyokat, hogy ha a portáikon olyan régi mezőgazdasági tárgyak, a növénytermesztéshez, állattenyésztéshez, méhészethez, szőlészethez, borászathoz vagy a paraszti élet egyéb területeihez kötődő eszközök vannak, amiket nem használnak, adományozzák nekünk. Az a célunk, hogy ezek a tárgyak, eszközök, a jövő generációi számára fennmaradjanak. Kérjük, értesítsék a térségbeli falugazdászokat és adományozzák nekünk, annak érdekében, hogy a partiumi falvak értékeit, agráriumhoz kötődő tárgyi emlékeit a Partiumi Falugazdász Hálózat csanálosi skanzenjében gyűjthessük, óvhassuk és másoknak is bemutathassuk” – hangsúlyozta Kovács Szabolcs, a Partiumi Falugazdász Hálózat szervezeti vezetője, a gyűjtés kezdeményezője.