Hamar jön a baj – tartja a jól ismert mondás. Időpróbált népi bölcsesség az is, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát. Bajba jutott gazdákat segít a Partiumi Falugazdász Hálózat Partiumi BajTárs programja.

Bajba sajnos mindannyian bármikor kerülhetünk. A gazdálkodó ember jól tudja, hogy a haszonnövény – a vetéstől az aratás napjáig – sokszor alszik kint a határban. A betakarítás, a várva várt hektárhozam vagy állományszám elérése nem csak a gazda felkészültségén, az alkalmazott technológián, hanem a természet szeszéjén, a váratlan természeti káresemények – jégverés, fagykár, szárazság, széldöntés, dögvész – elkerülésén, a Gondviselő Jó Isten kegyelmén is nagymértékben múlik.


Szerencsétlenség, váratlan megpróbáltatás még ezen felül is, minden szakértelem és tapasztalat ellenére is érheti a gazdát. Elég egy villámcsapás, egy rövidzárlatos vezeték vagy a kályhából kipattanó szikra, hogy pillanatok alatt semmisüljön meg a családi ház, a gazdasági épület, az istálló, a szénatároló, a gépszín. Hogy pillanatok alatt semmisüljön meg egy élet munkája, nem ritkán több generáció erőfeszítése. Elég egy óvatlan mozdulat a traktor volánjánál, mezőgépeink forgó, mozgó részei közelében, hogy tragédia, súlyos, élethosszig tartó sérülés, sebesülés történjen.


A baj hirtelen jön, a baj nem válogat. A baj – bárkivel történjen – minden körülmény között baj marad. Aki ilyenkor gyorsan segít, az kétszeresen segít. A bajba jutott gazda szemében minden segítség, minden nehéz pillanatban kapott támogatás, minden önzetlen segítőszándék életmentő cselekedetnek és elévülhetetlen gesztusnak számít.


E gesztus és cselekvő segítőszándék jegyében a Partiumi Falugazdász Hálózat – Partiumi BajTárs név alatt – gyűjtést kezdeményez tagjai, szimpatizánsai körében azon térségi gazdatársaik javára, akik váratlanul és önhibájukon kívül jutottak bajba. A Partiumi BajTárs program keretében a Partiumi Falugazdász Hálózat külön számlaszámot nyit azon anyagi támogatások, nemes felajánlások fogadására és célba juttatására, amiket a termelők a Bihar, Szatmár, Szilágy, Máramaros magyarlakta vidékein élő, szerencsétlenül járt gazdatársaik gyors megsegítésére küldenek. A gyűjtés kedvezményezettjeiről, a támogatandó károsultakról a térségi falugazdászok ajánlásai alapján a Partiumi Falugazdász Hálózat és a területileg illetékes gazdaszervezetek közös bírálóbizottsága dönt. A gyűjtési-felhívás és az adományozás is ennek megfelelően névre szólóan, a bajba került gazdálkodó tudtával és javára történik.