Meghirdették a 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj pályázatot, a gazdaság szinte teljes palettáját lefedő 41 főcsoport több mint 100 témakörében május 31-ig lehet beadni a jelentkezéseket a Kárpát-régió egész területéről.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati joga és a védjegyhasználattal járó Kitüntető Cím azon termé-kek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen kiemelkedő minőségű termékek előállításának, illetve szol-gáltatások  nyújtásának.  A  pályázat  díjazottjai  olyan  példaképek,  akik  aktív  szerepet  vállalnak  a  gazdaság  színvonalának  növekedésében.Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a valódi értékek iránt, mert elismeri a tanúsított minőséget.

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel akár rend-szert is alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is.Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező áru, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdo-nosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.

Pályázati főcsoportok: 
1.   Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések 
2.   Járművek 
3.   Ruházati termékek és kiegészítők 
4.   Kozmetikai termékek 
5.   Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek 
6.   Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek 
7.   Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek 
8.   Megvalósult létesítmények 
9.   Építőipari szolgáltatások
10.   Infrastrukturális beruházások
11.   Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12.   Sporteszközök, felszerelések
13.   Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri  tnesz eszközök
14.   Játékok
15.   Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek
16.   Informatikai programok, rendszerek
17.      Mezőgazdasági-  és  élelmiszer  termékek  (friss  és  feldolgozott  formában,  beleértve  az  alkoholmentes  és  alkohol  tar-talmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
18.   Állateledelek, takarmányok
19.   Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
20.   Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
21.   A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
22.     A  szabadidő  kulturált  eltöltését  segítő  eszközök,  szolgáltatások,  belföldi  turisztika  (beleértve  a  turizmushoz  kötődő  vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység, külföldi turisztika/utazásszervezés
23.   Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
24.   Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
25.   Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
26.   Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27.   Világítás, világítás technika
28.   Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
29.      Vendéglátás  (beleértve  az  étkeztetési  kultúrát  is),  szállodai,  éttermi,  cukrászati  szolgáltatások,  ételkiszállítás,  helyi  ha-gyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
30.   Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
31.   Díszműáruk
32.   Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
33.   Órák, ékszerek, divatékszerek
34.    Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
35.   Megváltozott munkaképességűek által készített áruk, szolgáltatások
36.   Webshop szolgáltatások
37.   Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
38.   Egyéb szolgáltatások
39.   Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági szakmai újdonságok, újítások
40.   Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben
41.   Elektronikai termékek

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállal-kozó, alkotóközösség.Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot.

Egy pályázatban egy termék vagy  egy  termékcsalád  szerepelhet. 

Egy  termékcsalád  maximum  15  termékből  állhat.  (Termék  megnevezés  alatt  árukat,  szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).Termékcsalád esetén a termékcsalád valamennyi tagjának felsorolása kötelező. A termékcsalád tagjainak pontos megne-vezése a hiánytalan pályázati dokumentáció feltétele. (A jelentkezési lap 8-9. pontjában úgy kell feltüntetni, hogy a termék-család összefoglaló nevének megnevezése után kell a termékcsalád tagjainak pontos felsorolása.)

Nem  képezheti  pályázat  tárgyát  olyan  technológiai  eljárás,  amely  nem  testesült  meg  áruban,  szoftverben,  illetve  olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.

A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasz-nálónak a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a Pályázati Titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást (beleértve a 4.2.3.1-4. pontokat is) írásban kell jeleznie.A bejelentési kötelezettség elmulasztása, annak nyilvánosságra kerülésekor a pályázatból való kizárást, a védjegyhasználat felfüg-gesztését vagy visszavonását vonhatja magával.

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.

A pályázati kiírás, a jelentkezési lap és további részletes információk az alábbi honlapon érhetőek el.