Tar Bálint térségi falugazdász családja és a Máramaros megyei szórvány-magyarság látta vendégül augusztus 14-én a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program idei partiumi búzaösszeöntő ünnepségét. A Partiumi Falugazdász Hálózat vasárnap délutáni koltói ünnepei rendezvényén Nagykárolytól Krasznáig, Nagyszalontától Avasújvárosig a történelmi Partium különböző vidékeiről, tájegységeiről adományozott búzát öntötték össze a térségeket képviselő falugazdászok.

A Magyarok Kenyere Program, ennek részeként a gazdák által felajánlott búza összeöntése az összetartozás, az egy kenyéren osztozás, ezen keresztül pedig a nélkülöző nemzettársainkkal való szolidaritás kifejezője. A Partiumi Falugazdász Hálózat négy éve csatlakozott az anyaországi Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a gazdaszervezeteket tömörítő MAGOSZ jótékonysági felhívásához. Tavaly a partiumi falugazdászok a bihari, szatmári, szilágysági és máramarosi termelők jóvoltából 91 tonnányi búzát, azt megelőző pedig 110 tonnát gyűjthettek, idén pedig – a terméshozamokat visszavető szárazság, a háború árnyéka és a kedvezőtlen gazdasági körülmény ellenére is – 60 tonna fölött jár a gazdák által adományozott kenyérnek való mennyisége – hangsúlyozta a vasárnapi, koltói ünnepségen Magyar Lóránd parlamenti képviselő, a Partiumi Falugazdász Hálózat koordinátora. „Tudjuk, hogy idén jóval gyengébb a termés. Sajnos a forróság és súlyos csapadékhiány nyomán is érezhetjük, tapasztalhatjuk, hogy milyen éghajlati körülmények között próbálnak helyt állni idén a partiumi gazdák. Ennek ellenére rengetegen adományoznak, még ha kisebb mennyiségeket is” – mutatott rá Magyar Lóránd.


 

Ám a gyűjtést még nem zárult le: augusztus végéig, szeptember elejéig a falugazdászok személyesen vagy a kijelölt fogadópontokon keresztül továbbra is várják, fogadják a termelők, a magán- és jogi személyek lehetőségeikhez mért búza-, liszt- és pénzadományait, amit a Partium térségében működő gyermekotthonok , idősotthonok, egyházi és civil szociális intézmények, iskolák, óvodák éves kenyérszükségletének fedezésére fordít a szervezet. Magyar Lóránd így bizakodását fejezte ki, hogy hátralevő hetekben mind az adakozók szám, mind pedig a jótékonysági program keretében felajánlott búza mennyisége tovább gyarapszik. „A Magyarok Kenyere Program nagyszerű kezdeményezés. Mind annak a 15 millió magyarnak szól, aki itt élnek a Kárpát-medencében” – tette hozzá.

 

A koltói búzaösszeöntő ünnepélyt a helyi lakosok mellett a történelmi egyházak képviselői és a gyűjtést támogató gazdaszervezetek vezetői is megtisztelték jelenlétükkel. A házigazda Tar Bálint köszöntőszavai után Varga Károly nyugalmazott református esperes, Nagy Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Bihar megyei szervezetének elnöke és Pintér Zsolt, az RMDSZ máramarosi elnöke osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Az ünnepség fényét szavalat, ének- és néptánc előadás emelte.


 

A Magyarok Kenyere Program partiumi gyűjtésének számszerűsített eredményeiről Kovács Szabolcs, a Partiumi Falugazdász Hálózat szervezeti vezetője számolt be. Tavaly a partiumi falugazdászok felhívására Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megye magyar lakta vidékeiről közel félezer gazda több mint 91 tonnányi búzaadományt ajánlott fel, így a Magyarok kenyere programon keresztül térségünkben 30 gyermek- és szociális otthon évi kenyérszükségletének biztosításához járultak hozzá. A gazdák önzetlen felajánlásainak köszönhetően Máramaros megyében tavaly 2327 kilógrammnyi liszt gyűlt össze, Bihar megyében pedig 60 ezer kg búzával járultak hozzá az akcióhoz a gazdák. Szilágy megyéből több mint 8200 kg búza, 500 kilogramm liszt, valamint jelentős pénzadomány gyűlt, Szatmár megyében 16 tonna búzával és pénzbeli adománnyal segítették a gazdák a kedvezményezett szociális központok és szociális tevékenységet végző egyesület működését. A partiumi termelők búzaadományaiból őrölt lisztet ezúttal is olyan karitatív szervezetek, civil és egyházi fenntartású szociális intézmények, iskolák és óvodák, gyermek- és idősotthonok konyháira juttatják a falugazdászok, akiknek a kenyérszükségletét a gazdák felajánlásai fedezik – szögezte le Kovács Szabolcs.

 

A partiumi falugazdászok által egybeöntött búzára – amihez ezúttal a máramarosi magyar közösségek képviselői is hozzáöntötték adományaikat – Szmutku Róbert nagybányai esperes-plébános és Ecsedi Árpád koltókatalini református lelkész kérte a Jóisten áldását. A koltói búzaösszeöntő ünnepség a himnusz eléneklésével zárult. 


Forrás: Partium Vidékfejlesztéséért és mezőgazdaságáért Egyesület