A Szlovákiai Agrárkamara a mezőgazdasági vállalkozások segítése céljából falugazdász irodát nyitott a Nagykürtösi járásban. A régió tipikusan mezőgazdasági jellegű. A járás 53.163 ha mezőgazdasági területtel rendelkezik, ebből 31.087 ha szántóföld, 1.456 ha szőlő, 275 ha gyümölcsös és 10.394 ha legelő/kaszáló. A lakosainak száma 46.800, melynek 35 %-a magyar nemzetiségű. A települések száma 71, melyből a magyar ajkú lakosok 18 településen, jellegzetesen a járás déli részén tömörülnek. A falugazdász tevékenységem többé-kevésbé ezekre a falvakra összpontosul. A terület országos szinten a legnagyobb munkanélküliségi rátával rendelkező régiók közé tartozik.

Az iroda 2021. szeptemberében nyílt meg Nagycsalomján. Azóta közel 8.500 ha területet sikerült feltérképezni, ami kb. 40 magángazda, illetve mezőgazdasági társaság között oszlik el. A mezőgazdasági termelés struktúráját tekintve a régió hatalmas, nem éppen pozitív jellegű változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Eltűntek a nagy sertéstelepek. Leépült az egyébként jól produkáló tejtermelés, és már a húsmarha tenyésztés sem jellemző. A juh- és kecsketenyésztést már meg se említsük! Hatalmas visszalépést jelentett a zöldségtermesztés visszaszorulása a régióban. A 90-es évekhez képest tizedére csökkent a zöldség- és a speciális növénytermesztés területe. Napjainkban a vetések nagyrészét a kalászosok és repce foglalják el. Jelentős területen termesztenek kukoricát, melynek nagy részét silóként hasznosítják - sajnos jobbára a járás területén működő biogáz üzemekben, és nem az állattenyésztésben. Több hektáron találkozhatunk csemegekukoricával és zöldborsóval, kisebb területen spenóttal is, amely növényeket gyorsfagyasztással dolgoznak fel a járásban működő fagyasztó üzemben. Egy aránylag fiatal beruházásnak köszönhetően egyre többen vetnek tököt. Idestova 10 éve kezdtek szójababbal foglalkozni, ami a legtöbb gazda vetésforgójában megtalálható. Üde színfoltjai a nyárnak a vörösen virágzó bíborhere, és a kéken tündöklő mézontófű táblák. Ezek termesztése már csak néhány termelő tevékenységére redukálódik, csakúgy, mint a mustár, amit az előbb említett növényekkel együtt vetőmagként értékesítenek. Kuriózumként könyvelhetjük el az itt-ott felbukkanó káposzta -, illetve karalábé földeket. Egészen elenyésző mennyiségben találkozhatunk hagyma termesztéssel, kicsit nagyobb gyakorisággal burgonya ültetvényekkel.  Az Ipolymente gazdái kísérletező kedvét bizonyítják a köles táblák, melyek főleg a zöldborsó vetéseket követik, még ugyan abban a naptári évben, mint második termény. A csemegekukorica is előfordul másodvetésként, de ez már csak az öntözhető területeken jelent biztos hasznot. Sajnos az ilyen területek mennyisége az évek során drasztikusan lecsökkent.

Hogy az állattenyésztésről is említést tegyünk, el kell mondani, hogy az ágazat nem dicsekedhet nagy számokkal. A szóban forgó területen szinte alig találkozhatunk gazdával, illetve mezőgazdasági céggel, ahol jelentős állattenyésztés folyik, de azért ezen a téren is akadnak reménykeltő vállalkozások. A járás területén 9.573 db szarvasmarhát, 4.144 db anyajuhot, 500 db sertést és 200.000 db baromfit tartanak számon. Ezeknek nagy része a régió északi részén található. Tejtermeléssel már csak 2-3 nagyobb cégnél foglalkoznak. Nem sokkal jobb a helyzet a húsmarhák és a hízóbikák számát illetően sem. Sertéstenyésztésről is csak elvétve beszélhetünk. A juhtartás az, amivel a legtöbb esetben foglalkoznak a termelők, de ez sem több ezres nyájakat jelent, bár legelő volna elég.

A gazdákkal való találkozókat összegezve el kell mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, mint Dél-Szlovákia más régióiban. Kissé ironikusnak tűnik, hogy az aránylag magas munkanélküliség ellenére a legtöbb gazda a munkaerőhiányra panaszkodik. Az elmúlt időszakban a csapadék egyenletlen eloszlása, ill. az elöregedett géppark mellett ez okozta a legnagyobb gondot. A találkozók során mindenki részéről felhozott keserűségként a vadállomány okozta, egyre nagyobb károkról kell szót ejteni. A jelenség nem újkeletű. Mára már elmondható, hogy az egész régiót érinti.

A felmérés során a gazdák ismertetve lettek a Szlovákiai Agrárkamara célkitűzéseiről és a falugazdász feladatairól, melyeket pozitívan fogadtak. Ez úton is köszönet a gazdáknak és tulajdonosoknak, akik részletes betekintést engedtek a vállalkozásaik mindennapjaiba. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is megtaláljuk a közös hangot, és gyümölcsöző együttműködés fogja jellemezni tevékenységünket!

 

Bojti Beáta, Falugazdász

2021. december 10.