Az Érmelléki Gazdák Egyesülete az ökológiai szemléletmód elterjedésének ösztönzése érdekében tízezer erdészeti facsemetét adományozott azoknak az albisi gazdáknak, akik rossz fekvésű, kevéssé kihasznált mezőgazdasági területeiket ily módon szeretnék művelés alá vonni.

Az Érmellék földrajzi adottságai mellett sok olyan parcella van a gazdák birtokában, ahol a nagyüzemi kultúrákat nem lehet haszonnal művelni. Ezek a parcellák adottságaiknál fogva tökéletesek az erdősítés számára, amely szinte az egyedüli racionális, és hosszú távon is  hasznos művelési mód. Az albisi határban most telepített fák kézzel fogható bizonyságai lesznek ennek.

Az Érmelléki Gazdák Egyesülete ezeket szem előtt tartva csertölgy, vörös tölgy, és akác csemeték telepítésébe fogott, a programra jelentkezők parcelláin. Azért is esett a választás ezekre a fajtákra, mert míg a tölgyfélék őshonosnak számítanak ezeken a tájakon, addig az akác 250 esztendeje van jelen, a hosszú évszázadok alatt szerves részévé válva az Érmellék képének, a magyar falvak mindennapi életének. Többcélú hasznosítása és gyors növekedése folytán hamar kézzel fogható hasznot is hajt, ami a dráguló tűzifa árak mellett könnyebbséget jelent a nagyrészt fával fűtő háztartásoknak. A jó minőségű tűzi és épületfát adó akác egyben az akácméz termeléséhez is elengedhetetlen, így a kínai, és más, Európán kívüli, sokszor hamisított mézeknek minőségi konkurenciát jelentő Kárpát-medencei magyar akácméz komoly bevételi forrást jelent a termelők számára.

Az erdősítéssel a programhoz csatlakozó gazdák a mára létkérdéssé vált klímavédelemhez is hozzájárulnak. Közismert, hogy az erdős területek sajátos mikroklímát hoznak létre környezetükben, vízmegtartó, talajmegtartó tulajdonságaikkal csökkentik a klímaváltozás káros hatásait. Az Érmelléken a XIX-XX század nagy méretű erdőirtásai, majd a mocsarak lecsapolása sok kárt okozott, amit most részlegesen lehet ellensúlyozni az eredetileg is erdős, meredek, másra nem is hasznosítható parcellák visszaerdősítésével.

Az Érmelléki Gazdák Egyesülete ezzel az erdősítési akcióval bátorítani és ösztönözni szeretné az ökológiai szemléletmód elterjedését, és igyekszik minden eszközzel segítséget nyújtani a benne résztvevő gazdák számára.