Kedves Együttműködő Partnerünk!


A Kárpát-medencei magyarság egységes jövőjének építése iránti elhivatottsággal immáron harmadik éve dolgozunk együtt. Célunk az, hogy a Kárpát-medence egy egységes gazdasági-társadalmi térként funkcionáljon, melynek kialakítása innovatív ötletekkel s az azokat megvalósító gyakorlati szemléletű hozzáállással érhető el. Munkatársaimmal eme hitvallás mentén dolgozunk Önökkel, Önökért.

A határon túli magyarság mintegy hetven százaléka vidéken él. Közülük minden harmadik ember mezőgazdasági tevékenységet folytat, így az agrárium, mint kulcsfontosságú alap jelenik meg a fentebb már említett egységes tér kialakításában. Az oktatásnak kiemelt szerepe van a külhoni gazdatársadalom felkészültsége szempontjából. Alapelvünk, hogy olyan használható tudást adjunk a határon túli magyarság kezébe, amivel elősegítjük a gazdákat, hogy szülőföldjükön tudjanak érvényesülni. Ennek elemei az agrárszakképzés, a felsőfokú képzés és a felnőttoktatás is. A Földművelésügyi Minisztérium mindhárom területre komoly hangsúlyt fektet, s igyekszik minél több akkreditált képzés létrejöttét támogatni.
A Kárpát-medencei magyar gazdálkodókkal és iskolákkal folytatott párbeszéd alapján a határon túli mezőgazdaság és vidékfejlesztés versenyképességének megalapozásához elengedhetetlen az anyanyelvű képzéseket segítő programok életre hívása.

Az elmúlt években a Földművelésügyi Minisztérium olyan működőképes programokat hozott létre, melyek amellett, hogy kiváló szakmai lehetőségeket biztosítanak, a kapcsolatépítés lehetőségét is magukban hordozzák. Ezt bizonyítja az idők során kiépült komplex kapcsolati hálónk. Büszkék vagyunk az eredményeinkre, amit közös erőnkből érhettünk el. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Önöknek aktív együttműködésüket.

Tisztelettel ajánlom figyelmükbe weboldalunkat, melyet az információáramlás gördülékenyebbé tételének igénye hívott életre. S ezúton biztatom Önöket, használják ki a honlap adta informálódási lehetőségeket!

A további gyümölcsöző közös munka reményében kívánok sok erőt Mindnyájunknak!

Tóth Katalin
helyettes államtitkár