Főosztályvezető: Belánszky-Demkó Zsolt


A főosztály a 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás szerint a következő feladatokat látja el Kárpát-medencei vonatkozásban:

• Kárpát-medencei, Duna-térségi, Visegrádi Négyek és más többoldalú együttműködésekben a minisztériumi részvétel nemzetközi koordinációja;

• kapcsolattartás a határon túli magyarok szakmai szervezeteivel;

• relációs kapcsolatok és együttműködési lehetőségek alakulását bemutató anyagok és nyilvántartások karbantartása, belső és külső tájékoztatási feladatok ellátása;

• közreműködés a minisztériumok, központi államigazgatási szervek nemzetpolitikával, Kárpát-medencei együttműködéssel összefüggő tevékenységében;

• a szomszédos államokat magában foglaló Kárpát-medencei egységes stratégiai program kidolgozása;

• a külhoni magyarok támogatási rendszerének, annak intézményeinek és valamennyi e célra szolgáló költségvetési forrás Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködés céljára történő felhasználási lehetőségeinek figyelemmel kísérése;

• együttműködés a Nemzeti Vidékstratégia 2020 keretében a Kárpát-medencei Vidékfejlesztési Program kidolgozásában, megvalósításában, ennek keretében a határon túli magyar szervezetekkel való párbeszéd kialakítása, a nemzetpolitikai irányultságú vidékfejlesztési együttműködés kialakítása;

• regionális Kárpát-medencei agrárfejlesztési együttműködésből fakadó feladatok ellátása