Négyhetes gyakornoki programot hirdet a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) tehetséges fiatalok számára, hogy megismerhessék az Európai Parlament munkáját Brüsszelben. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. június 1. hétfő.

A program célja, hogy lehetőséget teremtsen fiatal magyar és határon túli magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárti Képviselőcsoport és a magyar Delegáció munkájába.

A program keretében anyaországi és határon túli fiatalok utazhatnak négyhetes gyakornoki periódusra az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiba. A gyakorlatra törvényhozási időszakban kerül sor. A jelen forduló nyertes pályázója a KCSSZ nemzetközi projektvezetője irányításával felkészülésen vesz részt 2015 őszén (határon túliak és vidékiek esetében otthonról végezhető formában).
A kiutazás várható időpontja 2015. november.

A gyakornoki program gerince a KCSSZ profilja szerinti családpolitikai kapcsolatépítés, de emellett Hőlvényi György (Európai Néppárt) képviselő úr szakbizottsági munkájának követése is a gyakornokság részét képezi. A parlamenti gyakornoki program végeztével a KCSSZ a legjobban megfelelt résztvevőknek bekapcsolódási lehetőséget biztosít a szervezet nemzetközi családpolitikai tevékenységébe.

Részvételi feltételek:
- 22-30 év közötti életkor, magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
- Felsőfokú angol nyelvismeret (C1), továbbá legalább egy másik EU-s idegen nyelv középfokú ismerete (elsősorban német és/vagy francia)
- Felsőfokú végzettség (Utolsó félévben járó, diploma előtt álló hallgatók is pályázhatnak. Esetükben a kiutazás további feltétele, hogy 2015. június végéig diplomát szerezzenek.)
- az Európai Néppárti Képviselőcsoport értékrendjének elfogadása; alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez

A pályázat tartalma:
- rövid szakmai önéletrajz Europass formátumban (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, fénykép is)
- diplomamásolat (végzős hallgatók esetében nyilatkozat a diplomázás várható dátumáról)
- nyelvtudást igazoló dokumentumok másolat
- ajánlólevél egy család- vagy ifjúságüggyel foglalkozó civil szervezet vezetőjétől (előnyt jelent a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ), a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) vagy a Családlánc mozgalom valamely tagszervezetének vezetőjétől érkező ajánlás). Ennek hiányában plébánosi vagy lelkészi ajánlás
- motivációs levél (max. 1 oldal), amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve a gyakornoki program miképpen illeszkedik jövőbeni terveihez
- rövid véleménykifejtő írás (legfeljebb 1 oldal terjedelemben) az alábbi témák valamelyikéről:
1. Milyen demográfiai kihívásokkal néz ön szerint szembe az Európai Unió, és ehhez milyen családpolitikai, ifjúságpolitikai, bevándorlás-politikai válaszok társulnak? VAGY
2. Ön szerint melyek voltak a közelmúlt legsúlyosabb vallásüldözési, elsősorban a keresztények sérelmére elkövetett incidensei? Fejtse ki ezzel kapcsolatos véleményét! VAGY
3. Elég hangsúlyt helyez-e ön szerint az Európai Unió az élelmiszerbiztonságra, különös tekintettel az előkészítés alatt álló Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) fényében?

A pályázat benyújtása:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. június 1. hétfő. A pályázati anyagot kérjük elektronikusan az alábbi e-mail címre eljuttatni: cMzr9jDjZlZYTYaW5mb0BrY3Nzei5odQ==. A tárgyban kérjük megjelölni: "Gyakornoki pályázat".

A pályázat elbírálása:
A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, amelyre június első felében kerül sor a NOE irodájában (1056 Budapest, Március 15. tér 8.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 20.

Támogatás:
A kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek, amely az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (1 alkalommal oda-vissza a gyakornokság helye és a lakhely között), továbbá 1000 euró ösztöndíj a 4 hetes időtartamra.
A gyakornoki program költségeit az Európai Parlament és a KCSSZ közösen állja.